top of page

De behandeling

Er bestaan verschillende soorten behandelingen wanneer u psychische klachten heeft. U kunt behandeling nodig hebben gericht op een specifieke klacht of probleem, maar mogelijk ook een behandeling die meer gericht is op uw persoonlijkheid, levensgeschiedenis of beide. Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische problemen. Psychotherapie kent grote verscheidenheid in behandelintensiteit en verschillende methoden en technieken. De voornaamste behandelmethodieken bij PraktijkPloegaert zijn:

Schematherapie is een therapie voor mensen die last hebben van steeds terugkerende patronen en valkuilen in hun leven. Bij schematherapie ga je de invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en je leven onderzoeken en veranderen. Je leert je denk- en gedragspatronen te begrijpen, te luisteren naar je gevoel en je eigen behoeften om vervolgens op een gezonde manier voor jezelf op te komen.

www.schematherapie.nl

Schematherapie (ST)
Mentalisatie Bevorderende Therapie (MBT)

MBT is gericht op het versterken van het vermogen om te mentaliseren. Mentaliseren houdt in dat je je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit gevoelens, gedachten, verlangens en behoeften.

Dit vermogen neemt af bij oplopende  spanning waardoor mensen overspoeld kunnen raken door emoties en zich leeg, waardeloos kunnen voelen.  De behandeling is er op gericht het mentaliserende vermogen te versterken met als gevolg minder klachten, betere sociale contacten en verbetering van het functioneren.

www.mbtnederland.nl

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
Mindfulness

Mindfulness is het met aandacht aanwezig zijn in het nu. Dit als tegenhanger van het voortdurend op de automatische piloot, gehaast  of op routine je leven leven.  Mindfulness gaat over accepteren, niet oordelen, aandacht hebben en opmerkzaam zijn.

Door vaker en bewuster te leven in het nu kan je makkelijker afstand nemen van (pieker)gedachten, ontspan je je makkelijker en kan je leren lastige gevoelens te verdagen.

www.gerschurink.nl

Cognitieve gedragstherapie

Bij deze vorm van therapie ligt de nadruk op veranderen van je denk-en gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden.

Je gaat onderzoeken waar je bang voor bent of wat je somber maakt en gaat stap voor stap je angsten en/ of sombere stemming leren overwinnen. Je krijgt oefeningen en opdrachten om thuis te doen.

Cognitieve gedragstherapie is een goed onderzochte behandelvorm en wordt voor het behandelen van diverse problematiek gebruikt.

www.vcgt.nl/patiënteninformatie

Integratieve therapie

Integratieve psychotherapie; combinatie van  methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn en met algemene therapiefactoren.

www.psychotherapie.nl

EMDR

EMDR is een behandeling voor mensen die last houden van de gevolgen van een nare of schokkende ervaring. Bepaalde gebeurtenissen kunnen als zeer ingrijpend worden ervaren en tot psychische klachten leiden. EMDR is een therapie voor het behandelen van PTSS en andere traumagerelateerde klachten.

www.emdr.nl

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

Interperoonlijke psychotherapie (IPT)  is een kortdurende, focale, steunende gesprekstherapie  voor de behandeling van depressieve klachten. 
IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.

In de therapie onderzoeken we hoe contacten verlopen en hoe deze samenhangen met de depressieve klachten. Er wordt gekozen voor een van de vier thema's/ focus: rouw, rolverandering, interpersoonlijk conflict, interpersoonlijk tekort.

www.iptnederland.nl

bottom of page