Wachtlijst

De praktijk heeft momenteel een wachtlijst van een aantal maanden. 

 

Ik hanteer geen wachtlijst tussen intake en de start van de behandeling. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de wachtlijst voor basiszorg of specialistische zorg (BGGZ of SGGZ).

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treknormen).

Kortdurende EMDR (traumabehandeling) kan incidenteel eerder geplaatst worden.