top of page

Rechten en plichten

In de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode voor Psychotherapeuten en beroepscode voor Psychologen. De rechten en plichten van hulpverleners en patiënten zijn vastgelegd in wetten zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) de WKCZ (Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector) en de WGBO (Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst).

Zaken die zijn opgenomen in deze wetten zijn onder andere de geheimhoudingsplicht, de behandelrelatie, het recht om informatie en rechten omtrent het dossier.

www.lvvp.info

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de behandeling, kunt u dat het beste met uw behandelaar bespreken. Meestal komen we dan tot een oplossing. Indien dit niet lukt kunt u contact opnemen met de klachten- of geschillencommissie van de LVVP.

www.lvvp.info

bottom of page