top of page

Tarieven en vergoedingen

Alle aangeboden therapieën zijn opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. De praktijk heeft een contract met (bijna) alle zorgverzekeraars. U krijgt de behandeling dan volledig vergoed. U betaalt  alleen uw eigen risico. De rekening gaat direct naar uw verzekeraar.

Indien geen contract is afgesloten met uw verzekeraar, betaalt u eerst zelf de rekening. U krijgt dan ongeveer 70% -100% terug van uw verzekeraar. Hoeveel de vergoeding precies is hangt af van de duur, tijd en welke polis u heeft. Dit kunt u navragen bij uw verzekeraar.

Tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nationale Zorgautoriteit) meer informatie kunt u vinden op www.nza.nl

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Wanneer u geen verwijzing heeft, of ervoor kiest zelf te betalen, is het tarief 110 euro voor 45 minuten. 

bottom of page